Algemene Voorwaarden

Voorwaarden die gelden bij inschrijving voor lessen bij Onderneming Op Kunstgebied:

  1. Deelname op volgorde van aanmelding. Indien het vol is hanteren we een wachtlijst.
  2. Informatie omtrent de betaling krijg je zodra je je hebt ingeschreven. Inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld.
  3. Kosteloos annuleren van de lessencyclus kan tot 14 dagen voor de les datum. Annuleer je een week van te voren dan krijg je de helft terug van het betaalde bedrag. Annuleer je de lessencyclus korter dan 1 week voor de aanvangsdatum dan is restitutie niet meer van toepassing. Bij annulering korter dan 1 week voor de lesdatum is ook inhalen van de lessencyclus op andere data niet mogelijk.
  4. Liesbeth Honders en Eric Bos, Onderneming op Kunstgebied, behouden het recht van annulering van de lessencycli indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt behaald. In dat geval vindt restitutie plaats van het gehele bedrag. Door het opgeven als deelnemer aan de lessencyclus ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
  5. We geven weliswaar geen geld terug als iemand een keer verhinderd is, maar als het mogelijk is kan iemand wel een lesdag inhalen. Dus als je onverhoopt niet aan een les kunt deelnemen, proberen we altijd te kijken naar een mogelijkheid om die les in te halen. In verband daarmee is het van belang dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt wanneer je een dag verhinderd bent.
    N.B: Een les die korter dan 48 uur vantevoren afzegd wordt, kan niet ingehaald worden.

Liesbeth Honders en Eric Bos, Onderneming op Kunstgebied, zijn niet aansprakelijk voor:

  • Enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de lessen bij Onderneming Op Kunstgebied.
  • Voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
  • Kosten ten gevolge van annulering lessen .