Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden die gelden bij inschrijving voor lessen bij Onderneming Op Kunstgebied

 1. Deelname op volgorde van aanmelding. Indien het vol is hanteren we een wachtlijst.
 2. Informatie omtrent de betaling krijg je zodra je je hebt ingeschreven. Inschrijving is pas definitief na betaling van het lesgeld.
 3. Vanaf het moment dat wij de inschrijving hebben ontvangen geldt er een bedenktijd van veertien dagen (herroepingsrecht). Je maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post of e-mail een verklaring te sturen dat je de overeenkomst wilt ontbinden. Bij annulering na dit tijdstip blijft de verplichting tot betaling van de volledige Lessencyclus, Special of Masterclass. Annuleer je een week van tevoren dan krijg je de helft terug van het betaalde bedrag. Annuleer je de lessencyclus korter dan 1 week voor de aanvangsdatum dan is restitutie niet meer van toepassing. Bij annulering korter dan 1 week voor de lesdatum is ook inhalen van de lessencyclus op andere data niet mogelijk.
 4. Als blijkt dat wij vanwege Covid-19 genoodzaakt zijn onze wekelijkse lessen te staken, dan verplaatsen we de lessen tot nader order en vragen we je mee te gaan. Annuleer je zelf de lessencyclus dan krijg je 80 % van het betaalde lesgeld teruggestort.
 5. Voor het tijdens de eerste lockdown verplaatste zomerprogramma 2020 van Specials en Masterclasses naar 2021 gold bij annulering niet 80 %, maar kreeg je 60% teruggestort, het restant boden wij aan als korting op een volgende cursus. Lees hier de veelgestelde vragen: Zie FAQ 
 6. Liesbeth Honders en Eric Bos, Onderneming op Kunstgebied, behouden het recht van annulering van de lessencycli indien het vereiste aantal deelnemers niet wordt behaald. In dat geval vindt restitutie plaats van het gehele bedrag. Door het opgeven als deelnemer aan de lessencyclus ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.
 7. We geven weliswaar geen geld terug als iemand een keer verhinderd is, maar als het mogelijk is kan iemand wel een lesdag inhalen. Dus als je onverhoopt niet aan een les kunt deelnemen, proberen we altijd te kijken naar een mogelijkheid om die les in te halen. In verband daarmee is het van belang dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte brengt wanneer je een dag verhinderd bent.N.B: Een les die korter dan 48 uur van tevoren afgezegd wordt, kan niet ingehaald worden.
 8. In verband met Covid-19 houden wij ons indien dit weer nodig is aan de veiligheidsvoorschriften van het RIVM, zoals minder deelnemers, de anderhalve meter afstand regel en het desinfecteren van je handen bij binnenkomst. Lees hier verder wat onze maatregelen zijn.
  We vragen je medewerking ten aanzien van je eigen verantwoordelijkheid: je krijgt geen toegang tot de lessen als je klachten hebt die op corona wijzen (koorts, verkoudheids- en luchtwegklachten). Als je op de dag van je les niet 24 uur klachtenvrij bent, dan blijf je thuis.

 In de les

 • Als je last hebt van gezondheidsklachten (verkoudheidsklachten, hoesten, niezen, kortademigheid, koorts) kunnen we je niet toelaten tot de les. Je bent welkom wanneer je meer dan 24 uur klachtenvrij bent.
 • Anderhalve meter afstand houden van mededeelnemers hoeft op dit moment niet, maar we blijven voorzichtig.
 • In verband met de corona maatregelen is het tijdelijk raadzaam om je jas in de auto te laten en alleen een kleine tas mee te nemen.

Liesbeth Honders en Eric Bos, Onderneming op Kunstgebied, zijn niet aansprakelijk voor:

 • Enige vorm van lichamelijk letsel ten gevolge van deelname aan de lessen bij Onderneming Op Kunstgebied.
 • Voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.
 • Kosten ten gevolge van annulering lessen.

Privacybeleid persoonsgegevens
Onderneming Op Kunstgebied gebruikt de door jou opgegeven persoonsgegevens voor het in orde maken van een lessencyclus die je wilt volgen of een Special of Masterclass, voor de aanmelding van de nieuwsbrief of voor het invullen van een formulier op de website uitsluitend voor het beoogde doeleinde (respectievelijk de afhandeling van de door jou beoogde lessen, je aanmelding of reactie). We zullen de door jou opgegeven persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder dat we je daar vooraf expliciet om toestemming voor hebben gevraagd.
Mocht je inzicht willen krijgen in de door ons bewaarde persoonsgegevens, deze willen wijzigen, of willen laten verwijderen, kan je ons mailen op info@ondernemingopkunstgebied.nl